Web Tasarım Hizmetleri

Web Tasarim Hizmetleri

Web Tasarım Nedir?

Web tasarım: Kişi, kurum, ürün, hizmet veya herhangi bir konuyu tanıtmak, anlatmak amacıyla uluslar arası internet ağı içinde yer alan kişilere eriştirmek amacıyla oluşturulan web sitesi çalışmasının görseller ve metinlerden oluşan grafik tasarım aşamasıdır.

 

Web Tasarım Nasıl Yapılır?

Web tasarım yapmanın birçok yolu vardır. Temelde web tasarım yapmanın bir grafik dizayn olduğu göz önünde bulundurursak 2 temel yol olduğunu söyleyebiliriz. Birinci yol web sitesinin bir dijital grafik tasarımcı tarafından yapılması iken; ikinci yol ise hazır bir şablon grafik çalışması üzerinden belirli düzenlemeler dahilinde yapılmasıdır. İki yolda da hedef web grafik çalışmasının ilgili hedef kitleye ve ilgili konuya uygun olmasıdır.

 

Web Tasarım Neden Önemlidir?

Web tasarım işi de diğer işlerde olduğu gibi işin ehli kişiler tarafından yapılmalıdır. Web tasarım işi de yine diğer işlerde olduğu gibi bünyesinde birçok farklı dinamiği ve dikkat edilmesi gereken hususu barındırmaktadır. Renk uyumu, doğru font kullanımı, görsel ebatları, sayfa düzeni, bir sayfa içinde yer alan görsel ve metin oranı vb. gibi birçok maddede bunlar sıralanabilir. Bu kalemler sıralanırken bir çırpıda yazılabilir ancak bu maddelerin önemi dijitalleşen dünyada kendinizi, ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi hem müşterilerinize hem de potansiyel hedef kitlenize anlatırken bir çırpıda listelenemez. İnternet ortamında hızla artan rekabet koşulları dahilinde yalnızca bir web sitenizin olması işinize yaramaz. Anlatmak istediğinizi çok hızlı ve güvenilir bir dille anlatmanız doğru web tasarım düzeni ile sağlanır. Doğru UX ve UI çalışmaları ile web tasarım işinin ehil kişiler ya da firmalar tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

UI Tasarım Nedir?

UI İngilizce bir terim olup User Interface olarak açılmaktadır. UI yani User Interface en basit çevirisiyle kullanıcı ara yüzü demektir. UI düzeni ilgili web sitesinin ebat, oran ve anlaşılır olması hedeflerinin web grafik tasarımı aşamasının 3 ana kalemidir. Bu üç ana kalem dahilinde UI düzen yine bu işin ehli, belirli tecrübe ve eğitimlere sahip kişiler tarafından yapılmalıdır ki belirlenen hedeflere ulaşmak için ilk ve en önemli adım atılmış olsun. Farklı bir tanımlamada ise UI, web sitesi üzerinde görünen her detayın belirli bir disiplin ve hiyerarşik düzen ile tasarlanmasıdır. Bu aşamada birçok değişken göz önünde bulundurulabilir.

 • Kullanıcı dostu tasarım,
 • Görsel ebatları,
 • Görsel yoğunluğu,
 • Metin yoğunluğu,
 • Kolay anlaşılırlık,
 • Mobil uyumluluk,
 • Mizanpaj,
 • Genel olarak cihaz uyumluluğu,
 • Perspektif,
 • Estetik kaygılar,
 • Renk uyumu,
 • Kültürel ve bölgesel hedeflerin kullanım alışkanlıkları,
 • Hızlı ve kolay anlaşılırlık.

Maddeleri UI tasarım sürecinde dikkate alınması gereken temel başlıklar olarak sıralanabilir. Bu maddelere uyum sağlayan bir tasarım bir müşterinin web sitesi kriterleri başında yer alması ile sürecin devamlılığı sağlanabilir.

Web Tasarım Hizmetleri

UX Nedir?

UX ise İngilizce’de User Experience kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bakıldığında UI ve UX farklı terimler gibi görünse de aslında iç içe ve birbirini tamamlayan aşamaladır. Bu aşamada web sitesinin grafik tasarım süreci ilgili hedef kitlenin bir web sitesinin kullanırken ne gibi deneyimlere sahip olduğunu ya da olabileceğini ölçmeye veya belirlemeye çalışan adımdır. UX yani kullanıcı deneyimi sürecinde web sitesinin kullanan ya da kullanacak olan kitlenin o web sitesini ne gibi süreçleri deneyimlediği, ne gibi sorunlar yaşadığı-yaşayacağı ve verilmek istenen mesajın web sitesinin o bölümünde doğru verilip verilmediğini tespit eder. Bu süreçte aşağıdaki maddelere dikkat etmek oldukça önemlidir.

 • Tıklanabilir alanların anlaşılırlığı,
 • Okunabilirlik,
 • Cihaz uyumluluk,
 • Mobil cihaz uyumluluk,
 • Görsel ebatlarının anlaşılır olması,
 • Anlaşılırlık,
 • Kolay kullanım.

UX ve UI aşamalarını bir örnekle anlatmak gerekirse; UI size bir kahve fincanı tasarlarken UX ise bu kahve fincanına kahveyi içen kişinin elinin yanmamsı için bu fincana kulp takma sürecidir.

UX süreci UI sürecini kapsayan bir aşamadır. İki adımın da doğru atılması, hedeflerin doğru belirlenmesi ve bazı karşılaşabilecek sorunların bu aşamalarda belirlenmesi ilgili web sitesinin işini doğru yapmasını yani web sitesine sahip kurumun veya kişinin amacına en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.

Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere UX ve UI süreçleri doğru web tasarımın olmazsa olmaz adımları olup; hedefleriniz için bu süreçlerin ehil kişiler tarafından ilerletilmesi gerekliliğini işaret etmektedir.