Yapay Zekâ ve Reklamcılık

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan yapay zekâ, kullanıcılara pek çok avantaj sağlamaktadır. Yapay Zekâ Programları, grafik tasarımdan özgün metin oluşturmaya kadar pek çok alanda sıkça kullanılmaya başlamıştır. Yapay Zekâ ile çok daha kısa süre içerisinde özgün, yaratıcı, profesyonel özelliklere sahip logo, video, görsel tasarım, mock-up ya da banker tasarımları yapılmaktadır. Hızlı ve pratik bir şekilde web sitesi kurmak, düzenlemek ve değiştirmek gibi gerekli olan tüm bilgilere sahip olan yapay zekâ programları, yaratıcı süreci mantık ile destekleyerek belirli kalıplar çerçevesinde özgün ve farklı tasarımlar oluşturabilir. Daha az insan gücü ve zaman harcayarak gerçekleştirilen bu işlemler ise genellikle tek bir platform üzerinden yapılmaktadır.

Yapay Zekâ ve Reklamcılık günümüzde ayrı düşünülemez bir boyuta ulaştı. Görsel tasarlanırken ya da özgün ve yaratıcı bir metin oluşturulurken dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Hem görsel düzene önem vermek hem de mantık çerçevesinde hedef kitle tarafından anlaşılması kolay bir tasarım oluşturmak gerekir. Örneğin, bir web sitesi için SEO uyumlu metin yazarken, hem içerik ilgi çekici ve sürükleyici olmalı hem de dil bilgisi kuralları doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Bu tasarım bir kişi tarafından yapıldığında oldukça uzun zaman alabiliyor. Zira konunun araştırılması, anlaşılması, kaynaklardan edinilen bilgiyle yeni bir yazının oluşturulması, bu yazının içinde yer alan imla ve anlam hataları, bunların düzeltilmesi gibi birçok detay oldukça zaman almaktadır. Ancak Bir yapay zekâ uygulaması tarafından bu işlemler çok çok daha kısa sürmektedir. Çünkü belirli bilgi ve donanımla tasarlanan yapay zekâ, binlerce benzer yazı arasından belirli bir sistem özelinde seçimler yapar, daha özgün ve yaratıcı metinler oluşturur.

Yapay Zekâ Nedir?

Türkçe “Yapay Zekâ” olarak bilinen Artificial Intelligence, AI kısaltması ile de yaygın şekilde kullanılır. En anlaşılabilir ifade ile Yapay Zekâ, birtakım görevleri yerine getirmek için insan zekâsının işleyişinden elde ettikleri bilgileri ve verileri toplayarak, bu bilgilere göre teknolojik sistemler geliştirilmesine denir. İnsan zekâsından elde ettikleri bu bilgileri mantık çerçevesinde, kademeli olarak makine ya da sistemlere kaydeden ve bu sistemleri geliştirerek pek çok alanda faaliyet göstermesini sağlayan yapay zekâ teknolojisi, birçok farklı şekilde kullanıcıların karşısına çıkmaktadır.

Yapay zekâ tam olarak düşünce ve veri analizi ile çalışan sisteme sahiptir. Bir iş için komut verildiğinde bünyesinde toplanan verilerden hangi yolu izleyeceğine dair olan bilgilere ulaşır. Yapay Zekâ denildiğinde daha çok insan yerine geçebilecek robotlar akla gelse de aslında bu durumla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapay zekâ tamamen makine ve sistemler üzerine kurulmuş, çoklu görev yapabilmek ve insan zekâsını işleyerek geliştirme üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, insanların işini elinden alan bir varlık olarak değil de daha çok iş gücü ve ürün üretimi için gerekli olan ticari bir sistem olarak düşünülmesi gerekir.

Günlük yaşantıdan iş hayatına kadar yaşamın her alanında karşılaşılan yapay zekâ teknoloji hem hayatın kolaylaşmasını sağlarken hem de daha verimli ve etkili çalışma ortamı sunar. Yapay Zekâ Teknolojisi kullanılarak çalışan uygulamalardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar önemli ölçüde yapay zekâ teknoloji ile çalışan bazı uygulamalara Örneğin, akıllı asistanlar, zamanlayıcılar ya da arama motorları yapay zekâ teknolojisi sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Uzaktan sesli komut özelliği ile pek çok işlemi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirirken, kullanıcılara avantaj sağlar.
 • Yapay zekâ teknolojisinin bir diğer kullanım alanı da sohbet robotlarıdır. Pek çok uygulamada bulunan sohbet robotları, müşterilerin daha hızlı sorun çözme ve istek, şikâyet ya da dilek gibi bildirilerini alarak daha verimli ve kullanışlı uygulama hizmeti sunmak için önemli bir yere sahiptir. Örneğin, telekomünikasyon firmalarının uygulamalarında bulunan sohbet robotları, hızlı paket alma, fatura ödeme ve kalan kullanım öğrenme gibi pek çok kullanıcı işlemini yürütmek için önemlidir. Aynı şekilde sesli yönlendirmeler ile müşteri hizmetlerine bağlanmadan fatura ödeme, tarife değişikliği gibi pek çok işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Sosyal medya platformlarında ya da online film dizi platformlarında sıkça kullanılan öneri motorları da yapay zekâ teknolojisi ile çalışan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde kullanıcıların beğendikleri, yorum yaptıkları, ya da daha önceden benzer içeriklere sahip dizi ya da filmleri izledikleri gibi geçmiş deneyimleri inceleyerek yeni deneyimler kazanmaları için önerilerde bulunur. Aynı şekilde Google Arama motorunda yapılan geçmiş aramalar da en sık aranan kelime ve kelime gruplarını inceleyerek ve hafızasına kodlayarak daha sonra öneri olarak kullanıcılara sunulur. Örneğin, sıklıkla hava durumu sorgusu yapan bir kullanıcı için oluşturulacak otomatik öneriler de bu doğrultuda olacaktır.

Yukarıda farklı şekillerde karşımıza çıkan yapay zekâ teknolojileri günlük hayatta sıkça karşılaştığımız durumlardan bazılarıdır. Bunların dışında tekstil, savunma, endüstri, makine, inşaat ve sağlık gibi pek çok alanda yapay zekâ teknolojisi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Yapay zekânın sağladığı pek çok avantaj ve yap zekâ teknolojisinin kullanım nedenleri göz önünde bulundurulduğunda mevcut sektörlerin dışında yapay zekâ tasarım, yazılım, kurgu, video ve fotoğraf düzenleme, metin oluşturma, görsel içerik ve sunu oluşturma gibi pek çok işlemi de yapabilir hale gelmiştir. Tasarım faaliyetlerinde yapay zekâ hem uygulamaların nasıl kullanıldığını bilmek hem de hızlı ve pratik bir şekilde özgün içerikler oluşturabilmek açısından önemli bir yere sahiptir. Yapay zekâ teknolojisi ile tasarım oluştururken önceki tasarımlar incelenerek, ana fikirleri ve tasarım düzenlerini analiz eder; daha sonra yeni, özgün ve farklı tasarımlara sahip fikirler oluşturur. Tasarım programları tarafından sıkça kullanılan yapay zekâ, görseli ve içeriği analiz ederek, en uygun tasarım fikir önerileri ile kullanıcılara avantaj ve kolaylık sağlar.

Yapay Zekâ Operatörlüğü

Yapay Zekâ Operatörlüğü, insana özgü yetenekleri olan yapay zekâ sistemlerinin yönetimi, kontrolü ve denetimi anlamına gelir. Yapay Zekâ Sistemleri, karmaşık görevleri yürütebilme, büyük veri kümelerini analiz etme ve desenleri tanımlama gibi yeteneklere sahiptir. Ancak, bu sistemler genellikle özerk olarak çalışmak yerine insanlarla iş birliği içinde olmalıdır. İşte burada Yapay Zekâ Operatörlüğü devreye girer. Yapay Zekâ Operatörleri, bu sistemlerin performansını optimize etmek, hataları yönetmek, etik sorunlara çözüm bulmak ve sonuçları insanlara anlamlandırabilir bir şekilde sunmak için gereklidir. Yapay Zekâ Operatörleri, bir dizi görevi yerine getirir:

 1. Yönetim ve Denetim: Yapay Zekâ operatörleri, YZ sistemlerinin çalışmasını izler ve gerektiğinde müdahale eder. Performansı değerlendirir ve optimize ederler.
 2. Eğitim ve Ayarlama: YZ sistemleri genellikle eğitim verileriyle öğrenir. Operatörler, bu eğitim sürecini denetler, modelin davranışını yönlendirir ve gerektiğinde ayarlamalar yaparlar.
 3. Etik ve Güvenlik Denetimi: YZ sistemlerinin etik kurallara uygun çalışmasını sağlamak operatörlerin sorumluluğundadır. Ayrıca, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak da önemli bir rol oynarlar.
 4. İnsan-Makine Etkileşimi: Yapay Zekâ Operatörleri, sistemin insanlarla etkileşimini yönetir. Kullanıcıların taleplerini anlamak, doğru cevapları üretmek ve gerektiğinde insan müdahalesini sağlamak gibi görevler bu kapsamdadır.

Yapay Zekâ Uygulamaları

Farklı amaçlar için üretilen ve yardım sunan Yapay Zekâ Uygulamaları her geçen gün artmakta ve hayatımıza dahil olmaktadır. Özellikle görsel ve yazılı YZ uygulamaları küçük büyük birçok kişinin işlerini çözmektedir. Ancak burada önemli olan ve atlanmaması gereken bir nokta var. Yapay Zekâ uygulamaları hala daha çok eksik ve yanlış sonuçlar sunabiliyor. Özellikle yazı içerikleri konusunda tamamen YZ güvenmek büyük hatalara neden olabiliyor. Kaldı ki YZ uygulamalarının en iyi oldukları dil olan İngilizce dışına bir şeyler istemek bu hataları daha da fazlalaştırıyor. Doğru içerik ve ürünün ortaya çıkarılması için doğru bilgilerin verilmesi, hangi aramanın doğru sonuçlar sağlayacağının tecrübesi, alınan işlerin kontrolünün ve gerekiyorsa düzeltmelerinin yapılması gibi birçok detay için insan bilgi ve kontrolüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapay Zekâ ve Reklamcılık 3

Yapay Zekâ Programlarının Dezavantajları

Yapay zekâ programlarının birçok avantajı olsa da bazı dezavantajları da bulunmaktadır. İşte bazı yaygın yapay zekâ programlarının dezavantajları:

 1. Veri Eksikliği ve Kalitesi: Yapay zekâ modelleri genellikle büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Ancak, veri eksikliği veya kalitesiz veri, modelin doğruluğunu olumsuz yönde etkileyebilir.
 2. Önyargı ve Adaletsizlik: Eğitim verilerindeki önyargılar, yapay zekâ sistemlerinin de önyargılı olmasına yol açabilir. Bu, cinsiyet, ırk, etnik köken gibi faktörlere dayalı ayrımcılık yapabilen modellerin oluşmasına neden olabilir.
 3. İnsan Denetimi ve Güvenilirlik: Yapay zekâ sistemleri karmaşık olduğundan, bazen nasıl kararlar aldıklarını anlamak zor olabilir. Bu da güvenilirlik sorunlarına neden olabilir ve özellikle kritik kararlar için insan denetimini gerektirebilir.
 4. İşsizlik Endişeleri: Otomasyon, bazı endüstrilerde insan iş gücünün yerini alabilir, bu da işsizlik endişelerine yol açabilir. Özellikle rutin ve tekrarlayan işleri yerine getiren işler bu risk altında olabilir.
 5. Gizlilik Sorunları: Yapay zekâ, kişisel verileri işlerken gizlilik endişelerine yol açabilir. Özellikle sağlık verileri gibi hassas bilgilerin işlenmesi durumunda gizlilik ihlalleri yaşanabilir.
 6. Moral ve Etik Sorunları: Yapay zekâ sistemlerinin bazı kararlarının etik olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Örneğin, otonom araçların kaza durumunda hangi tercihi yapacağı gibi sorunlar etik değerlendirmeyi gerektirir.
 7. Bağımlılık: İnsanlar yapay zekâ sistemlerine aşırı derecede bağımlı hale gelebilir. Bu, temel becerilerin ve düşünme yeteneklerinin zayıflamasına yol açabilir.
 8. Maliyet: Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve sürdürülmesi maliyetli olabilir. Küçük işletmeler veya ekonomik olarak zayıf bölgeler için bu dezavantajlar daha belirgin olabilir.
 9. Karmaşıklık: Yapay zekâ sistemlerinin karmaşıklığı, onları anlamayı ve yönetmeyi zorlaştırabilir. Bu da uzmanlık gerektiren bir alan oluşturabilir.
 10. Güvenlik Tehlikeleri: Yapay zekâ sistemleri, kötü niyetli kullanıcılar tarafından kötü amaçlarla kullanılabilir. Örneğin, sahte içerik üretmek, siber saldırıları optimize etmek gibi tehditler oluşturabilir.

Yapay Zekâ Tasarımı

Yapay zekâ günümüzde oldukça merak edilen bir konudur. Teknolojinin sınırlarının insanı günden güne şaşırttığının en göze çarpan örneğinden biridir. Bir makinenin zekâya sahip olması her ne kadar uçuk bir hayal gibi görünse de artık bir gerçekten ibarettir. Yapay Zekâ Tasarımı; insan zekâsını taklit ederek, insan beyninde bulunan tüm bilgileri bir makinenin hafızasına yani bulut sistemine kaydeden yazılımcılar, bu bilgileri işleyerek ve taklit ederek yeni tasarımlar oluşturmaları için programlanabilir bir sistem haline dönüştürdüler. Yani yapay zekâ insan zihninin taklidinden yola çıkılarak ortaya çıkmıştır. Bu taklit makinelerde kendine has bir öğrenme metoduyla geliştirilmektedir. Bu da verilerdir.  Veri olmadan yapay zekânın herhangi bir iş ortaya çıkarması mümkün değildir.

Peki, durum veri ve sayıların aksine hayal gücü ve tasarım olduğunda yapay zekâ nasıl ele almaktadır? Yapay zekânın etkisi tarımdan tekstile her alanda hissedildiği gibi tasarımda da ortaya çıkmıştır. Fikir, düşünce ve üretkenlik içeren tasarımlar artık yapay zekâ ile de mümkündür. Bir sanat eserini ortaya çıkarmak için belki yıllar süren bir tecrübeye ihtiyaç duyulurken yapay zekâ ile saniyeler içerisinde tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Oldukça verimli ve hızlı bir sonuç alınmasını sağlayan yapay zekâ teknolojileri hızlı bir şekilde gelişmekte ve ihtiyaçları karşılamaktadır.

Burada en çok merak edilen sorulardan biri de yapay zekâ teknolojisi ile oluşturulan tasarımların özgünlüğüdür. Örneğin, bir iş yeri logosunu dahi yapay zekâ ile saniyeler içinde tasarlamak mümkündür. Yapay zekâ ile tasarlanan görsel, logo veya metin gibi içerikler daha önceden yayınlanan içeriklerle benzerlik oluşturmaması bakımından önemli bir yere sahiptir. Sürekli gelişerek farklılaşan ve benzersiz içerik fikirleri ile daima kendini yenilen yapay destekli tasarım programlarının en temel vazifesi de budur. Hem metinlerde hem de görsellerde eşi benzeri olmayan ve ayrıca bir bütünlük içerisinde anlamlı ve görsel çekiciliği yüksek içerikler oluşturur.

Faaliyet gösteren her sektörde önemli bir boyuta gelen yapay zekâ tasarımı, özellikle reklamcılık alanında giderek gelişim göstermektedir. Basit ve anlaşılır birkaç komut ile özgün fikirler sunan ve bunu da oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştiren bu programlar insanların hayal dünyasını andıracak yaratıcılık ve mantık çerçevesinde olduğu için önemli bir yere sahiptir.

Bir yapay zekâ sisteminin amaçlanan görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gereken algoritmaların, model yapılarının ve veri işleme yöntemlerinin planlanmasını içerir. Yapay Zekâ Tasarımı, sürekli gelişen bir sahadır. Yeni algoritmaların, öğrenme stratejilerinin ve veri işleme tekniklerinin keşfi ve geliştirilmesi, yapay zekâ sistemlerinin daha hızlı, daha doğru ve daha verimli hale gelmesini sağlar. Özellikle derin öğrenme ve güçlü öğrenme gibi teknikler, yapay zekâ tasarımının evrimine büyük katkıda bulunmuştur. Ayrıca, özerk sistemlerin, robotların ve otonom araçların tasarımında da yapay zekâ ilkeleri başarılı bir şekilde kullanılır.

Yapay Zekâ Mühendisliği

Yapay Zekâ Mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve mühendislik ilkelerini kullanarak insana benzeyen düşünme ve öğrenme yeteneklerine sahip sistemlerin geliştirilmesini amaçlayan bir disiplini ifade eder. Bu alan, algoritmaların tasarımı, veri analizi, makine öğrenimi, derin öğrenme ve bilişsel hesaplama gibi teknikleri içermektedir. Yapay Zekâ Mühendisleri, bu teknikleri kullanarak karmaşık sorunları çözme, otonom sistemler oluşturma ve veri odaklı kararlar alma amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirir.

Yapay Zekâ Mühendisliği, hızla ilerlemekte olup birçok sektörde büyük etkiler yaratmaktadır. Örneğin, tıbbi teşhislerde, büyük veri analizinde ve özerk araçlarda yapay zekâ teknolojilerinin rolü kritiktir. Derin öğrenme algoritmaları, görüntü ve ses tanıma, doğal dil işleme ve özerk navigasyon gibi karmaşık görevlerde insan seviyesinde performans sergileyebilen sistemlerin oluşturulmasına olanak sağlar.

Yapay Zekâ Mühendisliği, gelecekte daha da artan bir önem taşımaya devam edecek ve hayatın birçok alanını dönüştürebilecek potansiyele sahip olacaktır. Bununla birlikte, etik, güvenlik ve veri gizliliği gibi konular da bu alanın gelişiminde göz önünde bulundurulması gereken kritik faktörlerdir. Bu nedenle, yapay zekâ mühendisleri yalnızca teknik bilgiye sahip olmanın ötesinde, toplumsal ve etik sorumlulukları da akılda tutarak çalışmalarını sürdürmelidirler.

Yapay Zekâ ve Reklamcılık 4

Yapay Zekâ ile Görsel Oluşturma

Son zamanlarda giderek artan ve gelişmeye devam eden yapay zekâ kullanımı, her alanda olduğu gibi tasarım alanında da önemli yere sahiptir. Yapay zekâ destekli görsel oluşturma programları ile yaratıcı ve özgün içerikler oluşturmak mümkündür. Hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlayan bu programlar, sahip oldukları veri birikimleri ve insan Zekâsının taklidi ile her alanda gerçekçi ve sanat değeri taşıyan görsellere imza atıyor.

Tasarım ve görsel alanında kolaylık sağlayan, farklı ve yaratıcı fikirler ortaya koyan yapay Zekâ destekli tasarım programlarına değinmeden önce, yapay zekâ ile görsel oluşturmanın temeline değinelim. Makine öğrenimi aracılığı ile yapay zekâ destekli görsel düzenleme programları genellikle metinler aracılığı ile tasarım oluşturmaktadır. Yapay Zekâ destekli görüntü oluşturma programlarının temelinde verilen görüntü ve metinleri anlamlı bir bütün olarak bir arada hesaplayarak farklı ve yaratıcı görsel içerikleri oluşturmak yer alır.

Yüksek kalitede ve farklı tasarımlarda görüntü oluşturan bu programlar ile sınırsız sayıda tasarım yapmak mümkündür. Makine öğrenimi tekniği ile çalışan ve veri aktarımı yolu ile tasarım yapabilen bu programlar hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları ile kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Metinleri baz alarak yönlendirme yapan uygulamalar oldukları için tasarım oluştururken istenilen fikri algılayabilmesi için metinlerin doğru, anlaşılır ve net bir şekilde girilmesi gerekir. Girilen metin ne kadar ayrıntı içerirse daha doğru sonuçlar vermesi sağlanır. Ayrıca birçok program bu nedenle İngilizce yazılan komutlarda daha başarılı tasarımlar yapmaktadır.

Tasarımlar için hiçbir telif hakkı bulunmayan yapay zekâ teknojileri istenilen mecrada yapılan işi paylaşma özgürlüğü sunar. Hem kişisel kullanımlar hem de daha büyük çaplı reklamlar için tasarım yapılırken yapay zekâ destekli programlardan destek aldığınızda hiçbir telif hakkı ortaya çıkmadan tasarımlarınızı yayınlayabilirsiniz. Yapay zekâ destekli tasarım programlarının ücretli ve ücretsiz versiyonları da mevcuttur.

Ücretli programlar daha kaliteli ve yaratıcı fikirler ortaya koyarken, anlaşılır dikkat çekici ve göz alıcı estetik tasarımları ile diğer kullanıcıların da dikkatini çekmesi amaçlanır. Ücretsiz yayınlanan programlarda da özgünlük ve yaratıcılık, kısa sürede birçok farklı fikir önerisi sunma gibi özellikler baki kalırken, daha kolay ve basit tasarımlar bulunur. Daha çok kişisel kullanımlar için tercih edilen ücretsiz tasarım programları günlük kullanım için yeterlidir. Ayrıca ücretsiz bir şekilde yararlanılan tasarım programlarının fikir öneri sayısı ve günlük görsel düzenleme sayısı kısıtlı iken, ücretli olarak sunulan daha profesyonel kullanıma sahip olan programlarda sınırsız fikir ve sınırsız görsel düzenleme özellikleri bulunmaktadır.

Yapay Zekâ Tasarım Siteleri

İnsan Zekâsını taklit ederek oluşturulan programlar ile görsel tasarımlar oluşturmak hem kolay hem de daha özgün bir hal aldı. Sadece birkaç işlem ile birbirinden farklı tasarımlar oluşturmasına olanak veren yapay zekâ destekli tasarım programlarla insana özgü hayal gücü ve tasarım yetenekleri programlara verilmiş oldu. Makine öğrenimi ile hem hesaplama yapma hem de görüntü düzenleyerek yaratıcı görsel oluşturma gibi süreçleri sürdüren tasarım programları, herkes tarafından kullanılabilir düzeyde olanlar ve profesyonel kullanımlar için uygun olanlar olmak üzere farklı şekillerde yapay zekâ destekli görsel tasarım programları bulunur. Bu programlardan en sık kullanılan ve tercih edilenlerden bazıları şu şekildedir:

 

 • Dall-E 2: Özgün ve yaratıcı görsel oluşturmasıyla şimdiye kadar tasarlanan görsel oluşturma sitelerinin önüne geçen bir programdır. Open AI tarafından geliştirilen ve yaratıcı görseller oluşturmak için programlanan site, gerçekçi görüntüler oluşturur. Hem fotoğrafçılığı hem de farklı tarzlarda işlem yapabilmesi bakımından pek çok tasarımcı tarafından beğeni ile kullanılan program, boyama tarzı çalışmaları ile de rakiplerine göre daha farklı tasarımlar oluşturabilmektedir. Gerçekçi görüntülerle sanat yaratan ve daha farklı stiller ile özgün, yaratıcı ve benzersiz tasarımlar ortaya çıkaran yapay zekâ görsel oluşturma programı, ücretsiz kullanıma sahip olduğu için her kullanıcı tarafından kullanılabilir. Dall-E 2 sadece görsel oluşturma da değil verilen metin içeriklerini analiz ederek anlamlarını ortaya çıkaran ve oluşturacağı görsel içerikleri bu metin anlamları doğrultusunda sanata çevirerek bütünlüğü yakalar. Hem görsel açıdan zengin hem de anlam bütünlüğü bulunan tasarımlar ortaya çıkaran program farklı stilleri ve işlemleri ile fark yaratır.
 • Photosonic: Otomatik düzenleme aracı olan Write Sonic tarafından oluşturulan programa son teknoloji ile geliştirilmiştir. Sahip olduğu son teknoloji sayesinde sadece görselleri değil metinleri de düzenleyerek gerçekçi ve sanatsal tasarımlar ortaya koyan Photosonic AI, tasarım programları arasında önemli bir yere sahiptir. Herhangi bir görüntüyü alarak metinsel ve renk düzenlemeleri ile farklı bir sanata dönüştüren teknoloji, metin ve görsel arasındaki bütünlüğü de sağlayarak kaliteli, çeşitli ve tarz görseller oluşturur.
 • Nightcafe: Yapay Zekâ ile yapıldığına imkân verilmeyen, harika ve muhteşem görselleri ile ön plana çıkarak farklılık yaratan, tasarımları ile kullanıcıları kendine hayran bırakan Night Cafe, hem görsel hem de metinsel düzenlemelerin yapabileceği bir tasarım programıdır. Yapay Zekâ teknolojisinin geldiği son nokta olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde metinler ve görseller arasında bütünlük oluşturarak, gerçekçi, tarz ve sanatsal değere sahip görseller oluşturulur.
 • Mage Space: Yapay Zekâ sanat ve görsel tasarım sitesi olarak bilinen Mage space, İngilizce dilinde işlem yapmaktır. Tasarımını oluşturmak istediğiniz görselin içeriği hakkında açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde İngilizce olarak komutları girdikten sonra Mage space sizlere özgün, yaratıcı ve sanatsal değere sahip pek çok fikir ile karşınıza çıkar. Kolay kullanım arayüzüne sahip olan bu program çeşitli boyutlarda tasarım geliştirmek ve görsel düzenlemeleri yapmak için ideal altyapıya sahiptir.
 • Canva: Kelimeleri görsele çevirmek için tasarlanan bu program text to image olarak adlandırılır. Binlerce farklı şablonu ile hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde hizmet sunan Canva, farklı alanlar için özgün içerikler üretir. Ücretsiz kullanımı ile herkesin hizmetine sunulan bu program profesyonel tasarımlar tercih edenler için de farklı ve üzgün içeriklere sahiptir. Hemen hemen her alan için özgün tasarım fikirleri bulunan canla ile yaratıcı, gerçekçi ve sanatsal içeriğe sahip binlerce tema bulunmaktadır.
 • Adobe Firefly: Adobe’a ait olan ve “text to image” alanında piyasaya sürülen ve çok hızlı bir giriş yapan Firefly birkaç kelime veya bir çizimle olağanüstü yeni içerikler oluşturabiliyor. Görselleri değiştirme, düzenleme ve yeni görsel yaratma imkânı sunan Firefly’ın Beta sürümüne ücretsiz katılmak mümkün. Mutlaka siteye gidin ve Firefly’ın sunduğu olanakları keşfedin.

Bu programlar dışında her geçen gün başka programlar Yapay Zekâ dünyasına katılıyor ve yarışta kendine yer ediniyor.

Yapay Zekâ vs Photoshop

Adobe’nin var olan yapay zekâ platformu Adobe Sensei, iş akışlarını hızlandıran ve gerçek zamanlı kararlar almaya yardımcı olmaktadır. Adobe Sensei, farklı Adobe programlarında kullanılabiliyor. After Effects’te “Content Aware Fill” özelliğini kullanarak hızlıca istenmeyen nesneleri silebiliyorsunuz. Photoshop, Lightroom ve Premiere Pro gibi birçok programın son sürümlerinde yerleşik olarak bulunuyor. Bununla da yetinmeyen Adobe, Neural Filters kısmıyla yapay Zekâyı Photoshop programına dahil etti.

Çok ince detaylar için hassas seçim yapılmasını sağlayan bu yapay zekâ özellikle insan ve hayvan figürlerinde saç, tüy gibi unsurları seçmek için daha fazla ayrıntının algılanmasına olana sağlayan gelişmiş özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bu özellik ile tasarım programını kullanan kişilerin daha kısa sürede daha detaylandırılmış ve görsel bütünlüğü sahip tasarımlar oluşturmasını sağlamaktadır.

Yapay zekâ ile birlikte Adobe Photoshop tasarım programının gelişen özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Yapay Zekâ ve Reklamcılık 2

 • Photoshop uygulamasının en önemli değişikliklerinde biri “Nesne Seçim” aracının aldığı iyileştirmelerdir. Eski sürümlerinde daha detaylı seçim yapılması gerektiğinde hem yavaş ve kontrollü gitmesi hem de renk ayrımlarını düzgün bir şekilde gerçekleştiremediğinden istenildiği gibi seçim yapılmasını engelleyen sistemin üzerine yapılan yapay zekâ teknolojisi sayesinde en karmaşık nesneleri dahi ayırt ederek tanıma imkânı sunuyor. Manzara, hayvan, insan, yapı, bitki, gökyüzü ve orman gibi pek çok değişik görsel üzerinden istenildiği gibi nesne ayırt edilerek seçim yapılması mümkün hale gelmiştir.
 • Masaüstü programlarında sıkça kullanılan nesne silme ya da boşluk alanı doldurma işlemlerinde de önemli bir iyileştirme ve geliştirme göstermiştir. Yapay Zekâ teknolojisi ile gelişim göstermeden önce klavyede bulma Shift ve Delete tuşu ile bu işlemleri gerçekleştiren tasarım programı yeni gelişmiş sürümünde tüm bu işleri Yapay Zekâ teknolojisine bırakmak kısa bir komut yönlendirmesi ile saniyeler içinde işlemlerin tamamlanmasını sağlıyor.
 • Yapay Zekâ teknolojisinin makine öğrenimi sayesinde daha matematiksel veriler elde ederek düzenleme yapılmasına olanak tanır. Yapay Zekâ teknolojisinin sağladığı avantajlardan biri de karmaşık renk ve görsel unsurlardan oluşan görselleri kısa süre içerisinde makine öğrenimi ile düzenleyerek, her bir görseli farklı filtreleme seçenekleri ile kategorize ederek, düzenlenmesi ve tasarımda kullanılabilmesi için uygun duruma getirmektedir. Ayrıca fotoğraf üzerinde çeşitli iyileştirme ve düzenlemeler de yapabilir. Öreğin, renk kalitesini kaybetmiş görsellerin daha canlı ve net bir forma kavuşması için yapay zekâ teknolojisi ile sihirli dokunuşlar yapılabilir. Ayrıca, eski fotoğraflar oluşan renk ve görsel kayıplarını da yok ederek tamlamalar ve yeni gibi renklendirerek fotoğrafların canlı hale gelmesini sağlar.

Yapay Zekânın Geleceği

Geleceğin mesleği olarak anılan ve şu anda dahi önemli bir yere sahip olan yapay zekâ mühendisliği özellikle tasarım ve metinsel içerikler oluşturma konusunda önemli işler gerçekleştirecektir. Bu işlerde en temel amaçları öğrenebilen, geliştirebilen ve insan Zekâsına eş değer düşünce ve yaratıcılıkta fikirler ortaya koymak için verilerin doğru ve etkili analizini gerçekleştiren makine sistemleri oluşturmaktır. Yapay Zekâ Mühendisliğinde algoritmalar ve veriler incelerek yazılım ve yapay zekâ mühendisleri tarafından yeni teknoloji çalışmalar için altyapı oluşturulması ve bu yapıların başka sektörlerde başka çalışmaları için kullanımını desteklemektedir.

Yakın zamanda insan ve makinelerin birlikte tasarımlar yaptığı ve işleri tamamladığı bir gelecekte yaşıyor olacağız. Örneğin bu yazının bazı kısımlarında yapay Zekânın cümlelerini okudunuz. Peki siz bu cümlelerin hangileri olduğunu anlayabildiniz mi?