Reklam Ajansları

Reklamcılık, uluslararası bir alana yayılan iş sektörlerinden birisidir. Yaklaşık olarak iki asırdır devam eden bu iş sektöründe; satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, insan kaynakları vb. pek çok departman yer almaktadır. Günümüzde Reklam Ajansları genel olarak pazarlama faaliyetleri yürütmekte ve bu alanı teknoloji ile birleştirmektedir.

Pek çok kişi reklamcılığın sadece matbaa ya da şirketler ile ilgisi olduğunu düşünmektedir. Fakat “ajans” demek, oldukça kapsamlı departmanlara sahip olan bir şirket bütünlüğü demektir. Dolayısıyla bir reklam ajansının içerisinde farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok personel bulunmaktadır.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hız kazanan reklamcılık, dijital alana da yayılmıştır. Burada da karşımıza “dijital pazarlama, dijital reklamcılık” vb. kavramlar çıkmaktadır. İçeriğimizde sizlere reklamcılık ve reklam ajansları hakkında bilgi verecek, kafanızdaki soru işaretlerini gidereceğiz.

Reklam Ajansı Nedir?

Günümüzde birçok üniversitede “Reklamcılık”, “Halkla İlişkiler” ve Reklamcılık” gibi bölümler yer almaktadır. Bu bölümü okumak ve geleceğin iyi bir reklamcısı olmak isteyen bireyler mevcuttur. Hedefiniz bir reklam ajansı içerisinde çalışmaksa, önceliğiniz bu ajansın ne olduğunu bilmek ve kavramaktır.

Öncelikle bilinmesi gerekir ki reklam ajanslarının iş alanı, bir reklam faaliyetini yürütmek değildir. Reklam Ajansının asıl yaptığı iş, “pazarlama öncesi, gerçekleştirilecek olan pazarlamanın yeterliliğini ölçmek” olarak tanımlanmaktadır. Yani bir şirket, bulunduğu sektör içerisinde ürün ya da hizmet sunmadan önce, bir Reklam Ajansıyla anlaşma sağlar ve piyasa içerisinde satın almaya dair bilgileri kıyaslar. Ek olarak şirketin piyasa içerisine sürülecek olan ürün ya da hizmeti satış öncesi tanıtmak, satış sırasında aktif olarak reklamlarını gerçekleştirmek de ajansın görevleri arasındadır.

Örneğin ürün ya da hizmetin pazardaki konumunu belirlemek ve uygun hedef kitleyi belirlemek amacıyla bile reklam ajansıyla çalışma sağlanabilmektedir. “Pazar araştırmaları” alanı da reklamcılık faaliyetleri arasında yer almaktadır. Nitekim buradan da anlaşılabileceği gibi, stratejik ve analitik tüm çalışmalar, reklamcılık faaliyetlerini doğurmaktadır.

Reklam Ajansları Nasıl Çalışır?

Reklam Ajansları herhangi bir marka, ürün ya da hizmete dayalı olarak çalışma gerçekleştirdiklerinde, “talep” açısından strateji oluştururlar. Bir marka, ürün ya da hizmet için önemli olan şey ne kadar satış yaptığı değil ne kadar talep gördüğüdür. Bu nedenle reklamcılık faaliyetleri, “talep görülebilmesi” açısından yürütülmektedir. Peki, “Reklam Ajansları nasıl çalışır?”

Genel olarak reklam ajanslarının dört farklı biçimde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür. Bu çalışma biçimleri şöyledir:

 1. Pazarlama alanında bulunan müşterilere gerekli tavsiyelerde bulunmak ve müşterilerin pazarlaması gerçekleştirilen ürüne, markaya ya da hizmete yönlendirilmesini sağlamak.
 2. İletişim alanında gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve bu alanda öneriler oluşturmak.
 3. Marka, ürün ya da hizmetin tanıtım işlemlerini gerçekleştirmek, hangi kanallar aracılığıyla tanıtım yapılacağını belirlemek ve medya aracılığıyla müşterilere bu tanıtımların iletilmesini sağlamak.
 4. Tanıtım işlemleri için medya kanalları ya da unsurları ile anlaşmalar sağlamak, bu anlaşmaları oldukça düşük bütçe ile gerçekleştirmek.

Bir reklam ajansı ile çalışma sağlarken, ajansın size ait stratejileri anlaması, konumunuzu, performansınızı ve markanızı iyi bir şekilde tanıması oldukça önemlidir. Size sağlanacak fayda için ajans ile ortak bir şekilde çalışma yürütmeniz, iletişimde açık olmanız gerekir.

Bu nedenle “İyi bir ajansla anlaşma sağlamak” oldukça zorlu ve sabır gerektiren bir süreçtir. İnsan ilişkilerindeki gibi arada uyum olması şarttır. Bu uyumun yakalanabilmesi için de ajans ve marka/ürün/hizmet arasında iki farklı çalışma modeli gerçekleştirilmektedir. Bu modeller:

 1. Proje bazlı çalışma modeli.
 2. Aylık fee çalışma modeli olarak adlandırılmaktadır.

Proje bazlı çalışma modeli markanın, ürünün ya da hizmetin, kısa ya da belirli bir zaman dilimine yayılmış reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve bu süreci kapsamaktadır. Genel olarak ajansların yüzde 80’i bu modeli uygulamaktadır. Markanızın, ürününüzün ya da tanıtmak istediğiniz hizmetin ihtiyaçları belirlenir ve bu alanda bir süreç başlatılır. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir. Eğer birden çok marka, ürün ya da hizmet sahibiyseniz, her marka/ürün/hizmet için ayrı proje oluşturulması gerekir. Bu nedenle reklamcılık faaliyetleri gerçekleştirilecek olan marka, ürün ya da hizmet için farklı maliyetler oluşabilmektedir. Projenin süresi, çalışma yaptığınız ajansın ekibine ve faaliyet gücüne göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

Aylık fee çalışma modeli ise aylık olarak hazırlanan projeler doğrultusunda markanızın, ürününüzün ya da hizmetinizin reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Her ay ajans tarafından bir hedef belirlenir ve bu hedef doğrultusunda ödeme yapılması gerekir. Aylık düzenli olarak yapılan ödemelere İngilizce de “fee” denmektedir. Bu çalışma modeli de, yurt dışındaki ajansların çalışma modeli ile aynıdır. Proje bazlı çalışma modeline göre “aylık fee çalışma modeli” daha kapsamlıdır. Ajans ve marka arasındaki adaptasyonu sağlayabilmek için sık görüşmeler yapılmalıdır. Haftalık ve aylık toplantılar, aylık aksiyon toplantıları vb. görüşmeler bu çalışma modellerinde görülmektedir.

Reklam ajansı nasıl çalışır sorusunu özetle toparlamak gerekirse bir ajansın çalışma biçimini görevlendirme açısından listelemek istediğimizde şu şekilde olacaktır;

 1. Ajans tarafından müşteri briefi gerçekleştirilir.
 2. Planlama yapılır.
 3. Haftalık durum toplantısı gerçekleştirilir.
 4. Günlük listeler ve hedefler hazırlanır.
 5. Müşterinin bu hedefleri onaylaması gerekir.
 6. Proje yönetimi başlatılır.
 7. Farklı ve yenilikçi fikirler için toplantılar gerçekleştirilir.
 8. Metne dökülür.
 9. Proje hayata geçirilmeye başlanır.
 10. Medya planlaması yapılır.
 11. Prodüksiyon aşamasına geçilir.
 12. Tüm aşamalar gözden geçirilir.
 13. Proje yayımlanmaya başlanır ve kontrolü sağlanır.
 14. Yayım sonrası raporlama ve analizler yapılır.

Reklam Ajansı Departmanları Nelerdir?

Reklam Ajansında pek çok farklı departman bulunmaktadır. Müşteri İlişkileri, Stratejik Planlama, Muhasebe, Medya, Basılı İşler, İdari İşler, Mali İşler, Bilgi İşlem vb. pek çok departman sayılabilir. Fakat söz konusu operasyon olduğunda reklam ajansı departmanları 5 ana başlık altında toplanmaktadır:

 • Müşteri İlişkileri Departmanı: Müşteri ve ajans arasındaki iletişimi kuran, müşterinin ihtiyaçlarını belirleyen ve müşteriye rehberlik eden departmandır. Buradaki personellerin görevi, müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bir şekilde analiz edebilmek, işlerin iyi yapılabilmesi adına problem çözme konusunda stratejik ve analitik olmak gerekir. Burada yer alan ekip, müşterinin reklam ve pazarlama özetini ajans ekibine iletmekle sorumludur. Ajansın brief gerçekleştirebilmesi için bu personellere ihtiyacı daima vardır. Bu departmanda çalışabilecek personellerin unvanları ise aşağıdaki gibidir:
 • Account Coordinator,
 • Account Director,
 • Account Executive,
 • Account Group Director,
 • Account Group Supervisor,
 • Account Planner,
 • Account Planning Supervisor,
 • Account Services,
 • Account Services Director,
 • Account Supervisor,
 • Chief Client Officer,
 • Client Coordinator,
 • Group Account Director,
 • Group Account Supervisor,
 • Management Supervisor,
 • Relationship Manager,
 • VP/SVP/EVP of Client Service,
 • Yaratıcı İlişkiler Departmanı: Müşteri ilişkilerinden gelen bilgileri yorumlamak, stratejik planlamaları hazırlamak ve fikirler üretmek bu departmanın sorumluluğundadır. Marka, ürün ya da hizmetin konseptini anlamak ve bu marka, ürün ya da hizmet için stil oluşturmak, yine yaratıcı ilişkiler departmanının görev ve sorumlulukları arasındadır. Buradaki personellerin sosyal ve kültürel açıdan zengin olması, trendleri sürekli olarak takip etmesi, müşteri vizyonunu iyi bir şekilde sentezleyebilmesi, gözlem yeteneğinde başarılı olması gerekir. Yaratıcı ilişkiler departmanı içerisindeki personellerin unvanları aşağıdaki gibidir:
 • Art Business Manager,
 • Art Director,
 • Assistant Copywriter,
 • Assistant Graphic Designer,
 • Associate Creative Director,
 • Associate Designer,
 • Associate Interactive Developer,
 • Associate Producer,
 • Chief Creative Officer,
 • Content Producer,
 • Copy Supervisor,
 • Copywriter,
 • Creative Coordinator,
 • Creative Director,
 • Creative Group Head,
 • Creative Manager,
 • Creative Service Vice President,
 • Director of Creative Services,
 • Director of Graphic Services,
 • Executive Art Director,
 • Executive Creative Director,
 • Experience Designer,
 • Experience Director,
 • Medya Departmanı: Marka, ürün ya da hizmet ait bir medya ekibi bulunmalıdır. Bu ekip marka, ürün ya da hizmetin TV ve radyo reklamlarını, reklam panolarını, dergilerini, dijital platformlarını ve influencerlar ile müşteri kampanyalarını düzenlemek ile görevlidir. Medya ekibindeki personellerin amacı marka, ürün ya da hizmetin stratejik planlar doğrultusunda müşterilere ve potansiyel müşterilere farklı kanallar aracılığıyla iletilmesini ve müşterilerin bu alana yönlendirilmesini sağlamaktadır. Reklam ajansı içerisinde bu departmandaki personellerin unvanları aşağıdaki gibidir:
 • Assistant Media Planner,
 • Associate Digital Marketing Manager,
 • Associate Media Buying Director,
 • Associate Media Director,
 • Associate Media Research Manager,
 • Broadcast Media Supervisor,
 • Content Manager,
 • Corporate Media Director,
 • Digital Marketing Executive.
 • Strateji ve Planlama Departmanı: Her departmanın aksiyon gösterebilmesi için strateji ve planlama yapması gerekir. Departmanların koordineli bir şekilde çalışması için oluşturulan hedeflere, planlara bağlı kalması şarttır. Dolayısıyla bir reklam ajansının olmazsa olmaz birimlerinden biri “Strateji ve Planlama Departmanı” olarak bilinmektedir. Strateji ve Planlama Departmanı içerisinde görev alacak personellerin sahip olacağı unvanlar aşağıdaki gibidir:
 • Brand Planner,
 • Brand Planning Coordinator,
 • Brand Planning Director,
 • Brand Strategist,
 • Chief Strategy Officer,
 • Cultural Anthropologist,
 • Digital Strategist,
 • Director of Strategy,
 • VP/SVP/EVP of Strategy.
 • Teknoloji ve Analiz Departmanı: Günümüzde hayatımızın yüzde 90’ı teknoloji ile geçmektedir. Dolayısıyla bir reklam ajansının da tüm departmanları, teknoloji ile entegre halindedir. Web sitesi geliştirme, mobil uygulama tasarımı oluşturma ve etkileşimli deneyimler hazırlama tamamen teknoloji ve analiz departmanı ile ilgilidir. Ek olarak ajansın verilerini saklaması, veri odaklı çalışması, analizler ve raporlar hazırlaması, medya planlaması vb. faaliyetleri için de teknolojiye ihtiyaç vardır. Bu departmanda görev alacak personellerin unvanları ise aşağıdaki gibidir:
 • Analyst,
 • Application Development Manager,
 • Application Specialist,
 • Associate Director of Analytics,
 • Business Systems Manager,
 • Business Systems Specialist,
 • Chief Technology Officer,
 • Creative and Production Systems Manager,
 • Creative Technology Director,
 • Data/Insights Analyst,
 • Database Developer,
 • Database Marketing and Sales Analyst.

Reklam Ajansında Uzaktan Çalışma

Bir Reklam Ajansında fiziki çalışma ortamı içerisinde bulunabileceği gibi uzaktan ya da başka deyişle hybrid çalışma modeli de benimsenebilmektedir. Özellikle teknoloji departmanında yer alan personeller uzaktan çalışabilmektedir. Günümüzde pandemi sürecinin de etkisiyle birçok sektör, uzaktan çalışma modelini işletmelerine uygulamış ve başarılı olmuştur. İletişim doğru bir şekilde sağlandığı müddetçe uzaktan çalışma modelinin hiçbir sakıncası da yoktur.

Freelance olarak reklamcılık faaliyetlerini yürütme imkânı bulunduğu gibi bir reklam ajansı bünyesinde uzaktan da çalışılabilmektedir. Sosyal medya yöneticileri, web sitesi ve mobil uygulama tasarımcıları, bilişim ve bilgi teknoloji uzmanları ve diğer unvanları gibi meslekler de birebir çalışma ortamı aranmamaktadır.

İçerik üreticiliği ve dijital pazarlama alanında bulunan personeller de ajans içerisinde uzaktan çalışabilmektedir. Web content writer, web copywriter, social media expert, social media manager, digital marketing, content marketing gibi daha nice unvanı sayabileceğimiz meslek gruplarında birebir çalışma ortamı yine aranmamaktadır. Bu kişiler freelance ya da hybrid çalışma modeli ile ajansa bağlı olarak çalışabilmektedir.

Reklam Ajansında Çalışmak

Bir Reklam Ajansında Çalışmak hem keyifli, eğlenceli hem de streslidir. Her mesleğin kendi alanında mutlaka zorluğu bulunmaktadır. Fakat reklam ajanslarında çok sık bir şekilde aksiyon alınması, koordineli ve sistemli bir şekilde çalışılması gerekir.

Reklam Ajansında çalışmadan önce yoğun iş temposuna ayak uydurup uyduramayacağınızı bilmelisiniz. Üstelik insan ilişkilerinizin ve iletişim yönünüzün kuvvetli olması da oldukça önemlidir. Trendleri ve dünyayı takip etmeli, kendinizi sürekli olarak yeniliklere açık görmelisiniz.

Reklam Ajansında Çalışmak için Reklam Ajansları iş ilanları araştırması yapabilir, bir ajansta nasıl stajyer olabileceğinizi öğrenebilir ve gerekli iş başvurularınızı da size verilen yönlendirmeler doğrultusunda yapabilirsiniz.

Yapacağınız başvurudan önce özgeçmişinizin yeterli seviyede olmasına dikkat etmelisiniz. İyi bir ajansta çalışmak istiyorsanız, mesleki bilgi ve becerilerinizin ortalama seviyenin üstünde olması gerekecektir. Ek olarak yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce) aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Çok uluslu ve çok katılımcılı bir ortamda çalışmak, sürekli yeni insanlar tanımak, yeni sektörlerde bulunmak, seyahat etmek ve plan – proje yönetimi içerisinde yer almak, lider olmak ve takım içerisinde uyumlu olmak hayalleriniz arasında mevcutsa, reklam ajansında çalışmak, tam size göre olacaktır.

Reklam Ajansları 2

Reklam Ajansında Staj Yapmak

Reklam Ajanları Staj Yapan ya da deneyim sahibi olan kişilere işe alımlarda öncelik göstermektedir. Staj yapmış biri, iş hayatında aktif olarak rol almış biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla, bir reklam ajansında çalışmadan önce staj deneyimine sahip olmanız hem sizin hem de ajansın açısından olumlu etkiye sahiptir.

Öncelikle, nasıl bir ajansta çalışmanız gerektiğini, bu iş kolunun size ne kadar uygun olup olmadığını öğrenmeniz açısından staj, harika bir fırsattır. Reklamcılık ve ajans dinamikleri baz alındığında, iş hayatınızın nasıl şekilleneceğini bu deneyim ile öğrenebilirsiniz. Ek olarak kendinizi ispatlamanız, sahip olduğunuz beceri ve yetkinliklerin, hangi pozisyonda daha başarılı olduğunuzu görmek açısından da olumlu etkilere sahiptir.

Ajans açısından ise, ilk kez işe alım başvurusu yaptığınızda, deneyim sahibi olmayan adaylar arasından ön plana çıkmanızı sağlayacak olan bir detaydır. Her işveren, deneyim sahibi olan kişilere öncelik tanımaktadır. Staj bilgisinin özgeçmişinizde yer alması, aynı zamanda referans gösterebileceğini bir iş yerinin olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla ajans, sizin hakkınızda ayrıntılı bilgi edinebilir. Beraberinde de size kalıcı bir pozisyon sunabilir.

Reklam Ajansında Çalışmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Türkiye’deki üniversiteler içerisinde 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere “Halkla İlişkiler”, “Reklamcılık”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Grafik Tasarım”, “Görsel İletişim Tasarımı”, Yazılım ve Kodlama ile ilgili bölümler bulunmaktadır. İlgi alanlarına göre bölüm okuyan ve bu bölümlerden mezun olan kişiler, Reklam Ajanslarında çalışabilmektedir.

Reklam ajanslarında yukarıda da bahsetmiş olduğumuz pek çok bölüm bulunmaktadır. Bu ajanlarda çalışan kişilerin, sözel yönlerinin kuvvetli olması gerekir. Çünkü ajans içerisinde bir personel reklam metinleri de yazabilir, Pazar araştırması da yapabilir ya da sosyal medya hesaplarını kontrol edebilir…

Ön lisans (2 yıllık) Reklamcılık bölümü okuyan kişilerin, bir iş başvurusundan önce mutlaka “staj” yapması önerilir. Bunun sebebi, iletişim ve PR çalışmalarını kuvvetlendirmelidir.

2 yıllık ve 4 yıllık bölümler fark etmeksizin öğrencilerin eğitim hayatları boyunca alacağı reklamcılık dersleri ise şu şekildedir:

 • Reklamcılığın Temelleri
 • Stratejik Planlama
 • Pazarlama İletişimi
 • İletişim Tasarımı
 • Marka Yönetimi
 • Metin Yazarlığı
 • Tüketici Davranışı
 • Pazarlama ve İletişim

Reklam Ajansları İş İlanları

Reklam Ajansları İş İlanları yukarıda da belirtmiş olduğumuz departmanlar nedeniyle oldukça kapsamlıdır. Bir ajans içerisinde muhasebeci arandığı gibi içerik üreticisi pozisyonu için de personel aranmaktadır.

Reklam ajansları, istihdam sağlayacağı personellerin mesleki bilgi, donanım ve beceri açısından yeterli olmasını bekler. Örneğin; takım çalışmasına yatkın olunması, esnek çalışma saatlerinin benimsenmesi, genç, dinamik ve güler yüzlü olunması, işini aksatmamak, sorumluluk bilincinde olmak ve müşteri beklentilerini daima ön planda tutmak gibi özellikler aranan personel profili içerisindedir.

Reklamcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü ajanslarda, iş ahlakını benimsemek, etik davranmak, sistemli, düzenli ve disiplinli olmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla bir ajans içerisine dahil olmadan önce bu özelliklere sahip olup olmadığınıza dikkat etmeniz gerekir.

Reklam Ajansları Stajyer Alırken Neye Dikkat Eder?

Reklam Ajanslarının belirli dönemlerde stajyer alımları gerçekleşmektedir. İş yaşamına adım atarken staj yapmak, özellikle reklamcılık sektöründe oldukça önemlidir. Bir şirkete stajyer başvurusu yapmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Ajansların stajyer alımı yaparken dikkat ettiği konular aşağıdaki gibidir:

 • Stajyer mutlaka kendisini geliştirmeye istekli olmalıdır. Amacı işi kapmak değil, öğrenmek olmalıdır.
 • Sektörle ilgili makaleler, kitaplar, dergiler ve web sayfaları okunmalıdır.
 • İstekli ve çalışkan olunmalıdır. İstikrarlı ve ısrarcı çalışma biçimini benimseyen stajyerler, daima göz önünde bulundurulmaktadır.
 • Portfolyo oluşturmak, kendi hedeflerini belirlemek, kendi mevcut reklamlarına metinler hazırlamak ve iş sorumluluğunu yerine getirmek için hevesli olunmalıdır.
 • Stajyerlik için iş başvurusu yaparken gönderilecek özgeçmiş veya CV, yaratıcı olmalıdır. Tam anlamıyla kendi tasarımını hazırladığı, samimi ifadelerin yer aldığı, özgüven temasının hakim olduğu özgeçmişler, ajansların dikkatini çekmektedir.
 • İş başvurusunda bulunduktan sonra, mülakat aşamasında ücret hakkında konuşmaktan çekinilmemelidir.
 • Stajyer olmadan önce freelance çalışma biçimi öğrenilmelidir. Bazı ajanslarda stajyerler, uzaktan çalışma modeli ile istihdam edilmektedir.
 • Yabancı dil bilgisine sahip olunmalı ve daima geliştirilmelidir.

Reklam Ajanslarına İş Başvurusu Nasıl Yapılmalı?

Reklam Ajansı İş Başvurusu yapmadan önce iyi bir portfolyonuzun olmasına, eğer portfolyonuz yoksa CV’nizin etkileyici olmasına dikkat etmeniz gerekir. Birkaç madde ile nasıl iş başvurusu yapabileceğinizi şöyle özetlemek doğru olacaktır:

 1. Özgeçmişinizde mutlaka ön yazı bulunmalıdır. Bu ön yazı içerisinde uzun uzun kendinizden bahsetmeli, akıcı ve güzel bir dil kullanmalı, hedeflerinizden ve hayatınızdaki başarılarınızdan bahsetmelisiniz. Ön yazı yazmak, reklamlarda metin yazarlığı yapabilmek açısından işletmeye bilgi sağlamaktadır. Yazı dilinizi ve kelime gücünüzü görmek her ajans için önemlidir.
 2. Portfolyonuzu özgeçmişiniz ile birlikte göndermeye ve bu gönderimi e-posta yolu ile sağlamaya dikkat etmelisiniz. Portfolyonuz bulunmuyorsa, staj yaptığınız yerin bilgisini verebilir daha önce reklamcılık alanında katıldığınız etkinlik ya da sertifikalardan bahsedebilirsiniz.
 3. İş başvurusunda bulunacağınız ajansın aramış olduğu niteliklere tam anlamıyla uyum sağlayıp sağlamadığınıza dikkat etmelisiniz. Başvuru şartları kısmında bilgileri görebilirsiniz. Burada tarafsız bir şekilde davranmalı ve başvurunuzu o şekilde gerçekleştirmelisiniz.
 4. Özgeçmişinizde kendinize ait bir tarzınızın olduğunu belli etmeli, özgüvenli olduğunuzu göstermelisiniz. Özgeçmişinizi kendi hazırladığınız bir tasarım ile sunmak da oldukça iyi bir fikir olacaktır.

İş Başvurusunda Bulunmadan Önce Sahip Olmanız Gereken Yetenekler

Reklamcılık sektöründe iş başvurusunda bulunmadan önce sahip olmanız gereken bazı yetenekler bulunmaktadır. Genel olarak personellerin sahip olması gereken yetenekler şu şekildedir:

 1. Güler yüzlü, pozitif, prezentabl ve olumlu olmak: Ajans içerisinde çalışan bir personel, gün içerisinde pek çok olumsuzluk ile karşılaşabilmektedir. Buna rağmen personelin daima kendine güvenen ve güler yüzlü bir yapısı olmalıdır.
 2. Analitik ve stratejik düşünme biçimine sahip olmak: Az öncede belirtmiş olduğumuz gibi ajans içerisinde pek çok problem ve sorun meydana gelebilmektedir. Tüm sorunlara karşı, aktif bir şekilde çözüm üretilmesi ve bu çözümlerin kalıcı olması gerekir. Sorunu iyi analiz etmek ve stratejik bir planlama ile çözüme ulaştırmak önemlidir.
 3. Güncel, yenilikçi ve girişimci olmak: Reklamcılık dünyası teknoloji ile birlikte sürekli gelişmektedir. Yeni uygulamaları, trendleri, reklamcılık faaliyetlerini takip etmek, kendini bu alanda geliştirmek personeller açısından oldukça önemlidir. Yenilikçi ve girişimci kişiler ajanslarda tercih edilmektedir.
 4. Proaktif ve esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak: Reklamcılık sektöründe çalışma saatleri oldukça geniştir. Bu nedenle personellerin bu çalışma saatlerinde etkin, etkili ve verimli olması kadar, esnek çalışma saatlerine de uyumlu olması beklenir.
 5. Takım çalışmasına yatkın olmak: Reklam ajansları tam anlamıyla koordine olmuş bir ekip olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Dolayısıyla takım çalışmasına yatkın olunmalı, bireysel çalışma yerine takım halinde hedefleri yerine getirmeye önem verilmelidir.

Reklam Ajansları 3

Geleneksel Reklam Ajansı ve Dijital Reklam Ajansı

Geleneksel Reklam Ajansı ile Dijital Reklam Ajansı arasındaki farkları bilmek, bu farklar doğrultusunda iş başvurusunda bulunmak ve/veya reklam faaliyetlerini gerçekleştirmek önemlidir.

Geleneksel medya ya da reklam ajansı; televizyon, radyo ve gazete gibi kitle iletişim araçlarının yer aldığı, tek yönlü iletişimin aktif olduğu ajansları kapsamaktadır. Dijital medya ajansı ise; teknoloji ile harmanlanan, çift yönlü iletişimin yer aldığı ve birçok farklı kanal aracılığıyla çok sayıda katılımcının, müşterinin ve kullanıcının yer aldığı ajanstır.

Günümüzde Geleneksel Reklam Ajanslarının sayısı giderek azalmakta, bu ajanslar Dijital Reklam Ajanslarına geçiş yapmaktadır. Bunun sebebi dijital reklam ajanslarının daha düşük bütçe ile daha yüksek gelir sağlaması, hızlı geri dönüşlere sahip olması, günümüzde dijital faaliyetlerin yoğun olması, reklamcılık sektörünün dijital alanlara yayılması gibi sebepleri bulunmaktadır.

Söz konusu X, Y ve Z kuşakları olduğunda, X kuşağının geleneksel reklamlara, Y ve Z kuşağının ise dijital reklamlara yöneldiğini bilmek gerekir. Bazı araştırmalara göre de dijital reklamcılığın hacminin 2023 yılında 23 milyar dolar düzeyine çıkacağı söylenmektedir. Bu da dijital reklamcılıkta daha geniş iş olanaklarının bulunmasını sağlamaktadır.

Reklam Ajansı ile Çalışmanın Faydaları

Reklam Ajansları İle Çalışmanın Faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Ajanslar, alanında uzman oldukları için reklamcılık faaliyetlerindeki sorumluluğu üzerinizden alır. Böylelikle siz işletmenizin varlığı ile ilgilenir, reklamlar ile ilgilenmek zorunda kalmazsınız.
 2. Dönemsel reklam etkinlikleri için zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
 3. Reklam ajansı ile iş birliği yapmak, maliyet açısından daha düşük bütçe ile geri dönüş almak demektir. Dolayısıyla maliyet avantajı sağlar.
 4. Marka, ürün ya da hizmetinizi geliştirme konusunda katkı sağlar. Markanıza, ürününüze ya da hizmetinize ait kimlik dizaynı ve kimlik kılavuzu, logo tasarımı gibi konularda önemli bir faydası olur.
 5. Doğru müşterilere kısa zamanda ulaşmanızı sağlar.
 6. Marka, ürün ya da hizmetiniz kısa zamanda büyümeye açık hale gelir.
 7. Pazarlama maliyetleriniz azalır.

Firmalar Hangi Ajanslarla Çalışmalı?

Firmalar ajanslarla çalışmadan önce, ajansın deneyimine, sektörde daha önce yürüttüğü projelere dikkat etmelidir. Hem geleneksel medya hem de dijital medya bir arada kullanılmalıdır. Ajansla çalışmadan önce, sunulacak katkılar konuşulmalıdır.

İşletme, marka ya da ürün/hizmet sahibi olarak ajansın sizin için önereceği projeyi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Sizin için üretilen fikirler, projeler yenilikçi ve geliştirmeye açık olmalıdır. Sürekli kendisini geliştiren ve genişleten bir ajans ile anlaşılması oldukça önemlidir.

Reklam Ajansı ile Çalışırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir Reklam Ajansı İle Çalışmadan önce mutlaka şu unsurlara dikkat etmelisiniz:

 1. Ajansın geçmiş tecrübeleri, ürettiği projeler, sektörde bilinen bir ajans olup olmadığı ve iş örnekleri.
 2. Sahip olduğu referansları
 3. Ajansın içerisinde yer alan ekibin önceki reklam kampanyaları, yaratıcılığı, fikirleri ve projeleri.
 4. Ajans içerisinde yer alan ekibin yeterli olup olmadığı
 5. Ajansın sahip olduğu uygulamalar, departmanlar ve iş sistemi.